Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu

Sinh 1932

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Cầu, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cầu

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Cầu, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 21 - 5 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NGUYỄN CẦU

  Nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN CẦU, nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1908, hi sinh 18/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...