Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu

Hi sinh 4/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu

  Nguyên quán Cộng Hoà - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu, nguyên quán Cộng Hoà - Nam Sách - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu

  Nguyên quán Cộng Hoà - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Mầu, nguyên quán Cộng Hoà - Nam Sách - Hải Hưng hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế Long - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mầu

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mầu, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...