Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Kinh

Sinh 1923

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kinh

  Nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Kinh, nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kinh

  Nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Kinh, nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 1/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ nguyễn kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại hương thuỷ - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
 4. Liệt sĩ nguyễn kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại hương thuỷ - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
 5. Liệt sĩ nguyễn kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...