Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Lắm

Sinh 1953

Hi sinh 9/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lắm

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lắm, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lắm

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lắm, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 9/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 7/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Tân, Cát Trinh, Ngô Mây - Xã Cát Trinh - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 8/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Phước - Xã Hoà Phước - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 6. Xem thêm các kết quả khác...