Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự

Sinh 1943

Hi sinh 13/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tự Lập

  Nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Tự Lập, nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1953, hi sinh 27 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tự Lập

  Nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Tự Lập, nguyên quán Vĩnh Linh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tự Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tự Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...