Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Liễu

Sinh 1940

Hi sinh 20/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Tân - Xã An Tân - Huyện An Lão - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hương - Xã Hoài Hương - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1891, hi sinh 11/9/1946, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...