Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Mận

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Can Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0904.527.575 (Trưởng phòng) - 0912.999.144 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng tân - Xã Quảng Tân - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...