Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Mận

Hi sinh 26/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Can Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng tân - Xã Quảng Tân - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...