Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Miến

Sinh 1919

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Miến

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Miến, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1923, hi sinh 01/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Miến

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Miến, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Miến

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Miến, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Miến

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Miến, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1923, hi sinh 10/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ nguyễn miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn miến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...