Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Đa

Hi sinh 11/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đa Minh Tho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đa Minh Tho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Minh - Huyện An Minh - Kiên Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đa

  Nguyên quán Bình Trị Thiên

  Liệt sĩ Nguyễn Đa, nguyên quán Bình Trị Thiên, sinh 1958, hi sinh 19/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Mỹ - Xã Hoài Mỹ - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 4/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...