Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

Sinh 1950

Hi sinh 7/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

  Nguyên quán Cát Minh - Phú Cát - Bình Định

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo, nguyên quán Cát Minh - Phú Cát - Bình Định, sinh 1950, hi sinh 7/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo, nguyên quán Miền Bắc, sinh 1945, hi sinh 3/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

  Nguyên quán Cát Minh - Phú Cát - Bình Định

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo, nguyên quán Cát Minh - Phú Cát - Bình Định, sinh 1950, hi sinh 07/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo, nguyên quán Miền Bắc, sinh 1945, hi sinh 3/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dĩ An - Xã Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ An - Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...