Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương

Sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương

  Nguyên quán Số Nhà 32 Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương, nguyên quán Số Nhà 32 Thành phố Hà Nội, sinh 1959, hi sinh 04/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương

  Nguyên quán Long Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương, nguyên quán Long Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương

  Nguyên quán Đồng Luận - Thanh Thủy - Phú Thọ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương, nguyên quán Đồng Luận - Thanh Thủy - Phú Thọ, sinh 1957, hi sinh 14/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương

  Nguyên quán Đồng Lạc - Nam sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phương, nguyên quán Đồng Lạc - Nam sách - Hải Hưng, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phương Minh

  Nguyên quán Thanh Trường - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Minh, nguyên quán Thanh Trường - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 15/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...