Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

Nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú

Hi sinh 13/5/1969

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

  Nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng, nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 13/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thảng

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thảng, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 16 - 3 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thảng

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thảng, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...