Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

Hi sinh 13/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

  Nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng, nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 13/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng

  Nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thảng, nguyên quán Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thảng

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thảng, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 16 - 3 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thảng

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thảng, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...