Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm

Nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hi sinh 21/10/1972

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm

  Nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm, nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Triêm

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Triêm, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1919, hi sinh 05/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Triêm

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Triêm, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 30/04/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...