Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm

Sinh 1930

Hi sinh 31/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN NGHIÊM

  Nguyên quán Kỳ Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN NGHIÊM, nguyên quán Kỳ Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 22/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm

  Nguyên quán Kỳ Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm, nguyên quán Kỳ Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 22/5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...