Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

Sinh 1950

Hi sinh 10/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

  Nguyên quán Nam Phong - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên quán Nam Phong - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 12/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

  Nguyên quán Xuân Thủy - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên quán Xuân Thủy - Hà Nam hi sinh 14/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

  Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ nguyễn ngọc chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn ngọc chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai
 6. Xem thêm các kết quả khác...