Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm

Sinh 1942

Hi sinh 10/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm

  Nguyên quán Trực Chính - Trực Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm, nguyên quán Trực Chính - Trực Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1942, hi sinh 10/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm

  Nguyên quán Trực Chính - Trực Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm, nguyên quán Trực Chính - Trực Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1942, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Diệm

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Diệm, nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Diệm

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Diệm, nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 31/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...