Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

Sinh 1942

Hi sinh 31/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

  Nguyên quán Trực Bình - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện, nguyên quán Trực Bình - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1942, hi sinh 31/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

  Nguyên quán Phước Bình - Phước Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện, nguyên quán Phước Bình - Phước Long - Sông Bé, sinh 1967, hi sinh 25/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

  Nguyên quán Trực Bình - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện, nguyên quán Trực Bình - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1942, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Tề lỗ - Xã Tề Lỗ - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Tam Hiệp - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
 6. Xem thêm các kết quả khác...