Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu

Sinh 1954

Hi sinh 19/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu

  Nguyên quán Thuỵ Chương - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu, nguyên quán Thuỵ Chương - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu

  Nguyên quán Thuỵ Chương - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hậu, nguyên quán Thuỵ Chương - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hậu

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Hậu, nguyên quán Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ nguyễn hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...