Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

Sinh 1916

Hi sinh 2/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Phú Lâm - Xã Phú Lâm - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02413711168

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1929, hi sinh 20/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh hi sinh 31/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1929, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh hi sinh 31/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...