Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

Nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc

Sinh 1929

Hi sinh 20/07/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Phú Lâm - Xã Phú Lâm - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh hi sinh 31/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Quang minh - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1929, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, nguyên quán Thanh Nghi - Kim Thanh - Hà Nam Ninh hi sinh 31/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...