Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu

Hi sinh 11/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu

  Nguyên quán Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu, nguyên quán Phúc Thọ - Hà Tây hi sinh 11/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu

  Nguyên quán Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiêu, nguyên quán Phúc Thọ - Hà Tây hi sinh 11/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khiêu

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Khiêu, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khiêu

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Khiêu, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...