Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

Sinh 1944

Hi sinh 29/1/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

  Nguyên quán Tân Hiệp - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, nguyên quán Tân Hiệp - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 09/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân (Lâm)

  Nguyên quán Tân Ninh - Can Thành - Phú khánh

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân (Lâm), nguyên quán Tân Ninh - Can Thành - Phú khánh, sinh 1956, hi sinh 11/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

  Nguyên quán 42 Chợ Con - Lê Chân - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, nguyên quán 42 Chợ Con - Lê Chân - Hải Phòng hi sinh 12/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân

  Nguyên quán Tân Lĩnh - Trung Thiện - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, nguyên quán Tân Lĩnh - Trung Thiện - Hà Tây, sinh 1949, hi sinh 22/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...