Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

Hi sinh 1/1/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán Lang Ngân - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán Lang Ngân - Gia Lương - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán Thanh Hòa - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán Thanh Hòa - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 25/03/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán Lang Ngân - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán Lang Ngân - Gia Lương - Hà Bắc hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán Thanh Hòa - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán Thanh Hòa - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 25/03/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 25/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...