Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn

Hi sinh 26/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn

  Nguyên quán Hưng nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn, nguyên quán Hưng nguyên - Nghệ An hi sinh 26 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Thanh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn

  Nguyên quán Hưng nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn, nguyên quán Hưng nguyên - Nghệ An hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Lâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tản Lĩnh - Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Mẫn

  Nguyên quán Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Mẫn, nguyên quán Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định hi sinh 21/03/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...