Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vũ

Hi sinh 19/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán Phục Ninh - Đại Từ - Bắc Cạn

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc , nguyên quán Phục Ninh - Đại Từ - Bắc Cạn, sinh 1959, hi sinh 30/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc , nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 19 - 08 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc , nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán Phục Ninh - Đại Từ - Bắc Kạn

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc , nguyên quán Phục Ninh - Đại Từ - Bắc Kạn, sinh 1959, hi sinh 30/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc , nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 30/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...