Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Nguyện

Hi sinh 19/5/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Nguyện

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyện, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 05/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trung - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Nguyện

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyện, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 30 - 11 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nguyện

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyện, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 12/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trung - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nguyện

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyện, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ nguyễn nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn nguyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...