Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

Sinh 1952

Hi sinh 1979

Hiện đang yên nghỉ tại Dạ Trạch - Xã Dạ Trạch - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Khoái Châu - huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0915.046.090 (Trưởng phòng) - 0948.139.586 (Phó phòng) - 0904.003.507 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

  Nguyên quán Vũ Lâm - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà, nguyên quán Vũ Lâm - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1954, hi sinh 12/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

  Nguyên quán Lưu Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà, nguyên quán Lưu Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

  Nguyên quán Vũ Lâm - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà, nguyên quán Vũ Lâm - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1954, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

  Nguyên quán Lưu Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà, nguyên quán Lưu Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...