Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Nhược

Hi sinh 13/1/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1952, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng long - Xã Quảng Long - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ Nguyễn Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Trị - Xã Bình Trị - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...