Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Quang

  Nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Quang, nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

  Nguyên quán Sông Thao - Phú Thọ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh, nguyên quán Sông Thao - Phú Thọ, sinh 1952, hi sinh 15/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

  Nguyên quán Gia Tiến - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh, nguyên quán Gia Tiến - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1935, hi sinh 21/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Quang

  Nguyên quán Hưng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Quang, nguyên quán Hưng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...