Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

Nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương

Sinh 1958

Hi sinh 31/7/1977

Cấp bậc B1

Đơn vị 1862 - TCKT

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

  Nguyên quán Tiến Nam - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung, nguyên quán Tiến Nam - Kim Động - Hải Hưng hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

  Nguyên quán An Sinh - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung, nguyên quán An Sinh - Kinh Môn - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 14/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

  Nguyên quán An Sinh - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung, nguyên quán An Sinh - Kinh Môn - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 14/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 14/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...