Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản

Sinh 1918

Hi sinh 22/3/1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 22 - 3 - 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 22/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Ngô Đồng - Thị trấn Ngô Đồng - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 15/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Sơn - Xã Phước Sơn - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...