Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp

Sinh 1922

Hi sinh 2/1953

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp

  Nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp, nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng hi sinh 16.04.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp

  Nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp, nguyên quán Chí Linh - Hải Hưng hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 5. Liệt sĩ nguyễn quang hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn quang hạp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...