Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc

Hi sinh 15/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoặc, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tân - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hoặc

  Nguyên quán Tây Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hoặc, nguyên quán Tây Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 196, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...