Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

Sinh 1950

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Trì - Xã Liên Hồng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ LIÊN HỒNG
Xã Liên Hồng Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33815522
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
Xã Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33886393

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19.08.1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...