Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

Sinh 1937

Hi sinh 9/9/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán Xuân Kiên - Xuân Thủy - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán Xuân Kiên - Xuân Thủy - Nam Định, sinh 1953, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán Sơn Tiến - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán Sơn Tiến - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 02/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán Sơn Thành - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán Sơn Thành - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1937, hi sinh 09/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...