Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

Sinh 2/1/

Hi sinh 30/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Thượng Cát - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Thượng Cát - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1956, hi sinh 27/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Số 25 - Quang Trung - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Số 25 - Quang Trung - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 03/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Số 25 - Quang Trung - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Số 25 - Quang Trung - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 03/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Quỳnh Của - Quỳnh Thanh - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Quỳnh Của - Quỳnh Thanh - Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán Quang Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán Quang Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 01/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...