Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quý

Hi sinh 18/5/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN QUÝ

  Nguyên quán Hoà Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN QUÝ, nguyên quán Hoà Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quý

  Nguyên quán Đức Long - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quý, nguyên quán Đức Long - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 08/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quý

  Nguyên quán Đức Lâm - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quý, nguyên quán Đức Lâm - Đức Thọ - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quý

  Nguyên quán Đức Long - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Quý, nguyên quán Đức Long - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quý

  Nguyên quán Hoà Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Quý, nguyên quán Hoà Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...