Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quyền

Sinh 1926

Hi sinh 25/10/1948

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 25/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình An - Xã Tây An - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình An - Xã Tây An - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...