Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Canh

Nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Hi sinh 1/8/1951

Cấp bậc Đại đội phó

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Canh

  Nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Canh, nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 1/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Canh

  Nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Canh, nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lê Sỹ Canh

  Nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Sỹ Canh, nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 09/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Canh

  Nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Canh, nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...