Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân

Nguyên quán Vỏ Cường - Tiên Sơn - Hà Bắc

Sinh 1945

Hi sinh 4/12/1967

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân

  Nguyên quán Vỏ Cường - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân, nguyên quán Vỏ Cường - Tiên Sơn - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 04/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGUYỄN LÂN

  Nguyên quán Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN LÂN, nguyên quán Vạn Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1912, hi sinh 08/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ NGUYỄN LÂN

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ NGUYỄN LÂN, nguyên quán Miền Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...