Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

Hi sinh 12/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán Nhơn Ninh - Tân Thạnh - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán Nhơn Ninh - Tân Thạnh - Long An, sinh 1953, hi sinh 06/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán Tân Bình - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán Tân Bình - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 18/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Bình Minh - Thị trấn Cái Vồn - Huyện Bình Minh - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán Tân Long Hội - Vũng Liêm - Trà Vinh

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán Tân Long Hội - Vũng Liêm - Trà Vinh hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán Tân Bình - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán Tân Bình - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 18/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...