Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mốc(Thu)

Sinh 1927

Hi sinh 16/6/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Cư Mgar - Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thu

  Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thu, nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định, sinh 1927, hi sinh 16/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thu

  Nguyên quán Trấn Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thu, nguyên quán Trấn Yên - Bắc Thái, sinh 1947, hi sinh 13 - 09 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...