Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

Nguyên quán Tam Xuân - Thị Xã Tam Kỳ - Đà Nẵng

Sinh 1956

Hi sinh 14/08/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C1 D3 E1 F2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/04/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/04/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 14/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...