Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

Hi sinh 24/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

  Nguyên quán Thạch Thượng - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng, nguyên quán Thạch Thượng - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 14/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

  Nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng, nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1959, hi sinh 01/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

  Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng, nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

  Nguyên quán Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng, nguyên quán Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 24 - 06 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

  Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng, nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 2/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...