Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải

Nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình

Sinh 1941

Hi sinh 03/03/1969

Đơn vị D Bộ 2 E59 F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hải Thành

  Nguyên quán Tam Sơn - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Thành, nguyên quán Tam Sơn - Tiên Sơn - Hà Bắc, sinh 1930, hi sinh 30/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải

  Nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải, nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình, sinh 1941, hi sinh 03/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...