Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1947

Hi sinh 30/8/1972

Cấp bậc C trưởng

Đơn vị Thanh niên xung phong

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 30 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1960, hi sinh 12/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán Nghĩa Hiệp - Quảng Nghĩa - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán Nghĩa Hiệp - Quảng Nghĩa - Nghĩa Bình, sinh 1954, hi sinh 8/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...