Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1960

Hi sinh 12/10/1980

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C21 E30 F4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 30 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán Nghĩa Hiệp - Quảng Nghĩa - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán Nghĩa Hiệp - Quảng Nghĩa - Nghĩa Bình, sinh 1954, hi sinh 8/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...