Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thánh Hoàng

Hi sinh 1954

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Cát - Xã Mỹ Cát - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1931, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hưng Nguyên - Xã Hưng Châu - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Thánh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thánh Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...